Organizacje

Ministerstwo Infrastruktury

Warszawa, Polska

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

tel.: +48 22 630 10 00
email: kancelaria@mi.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

  • transport,
  • żegluga śródlądowa,
  • gospodarka morska,
  • gospodarka wodna.