Organizacje

Ministerstwo sprawiedliwości, departament współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Warszawa, Polska

Al. Ujazdowskie 19, 00-557

tel.: +48 22 23 90 870
email: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-i-praw-czlowieka

Do zadań departamentu współpracy międzynarodowej i praw człowieka należy m.in. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych.

stopka strony