Organizacje

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Biłgoraj, Polska

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400

tel.: (84) 686 89 56
email: mdk@mdk.lbl.pl
www: http://www.mdk.lbl.pl/

Oferta programowa MDK dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależnie od miejsca zamieszkania - dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Działalność placówki uwzględnia w perspektywie przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby, zdolności i przekazać prawdziwe wartości. Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.

stopka strony