Organizacje

Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny "JEDYNKA"

Koluszki, Polska

Zagajnikowa 12, 95-040

tel.: 502 248 820, 691 376 208
email: jurekpec@gmail.com

Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży motoryzacją oraz aktywnym uczestnictwem w ruch drogowym. Jego celem jest propagowanie wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży zasad ruchu drogowego, kultury motoryzacyjnej oraz udzielania pierwszej pomocy.

Stowarzyszenie prowadzi nieformalną edukację młodzieży poprzez organizowanie konkursów ruchu drogowego, festynów sportowych oraz organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu  w czasie ferii. Członkowie klubu mają wiele osiągnięć na szczeblu krajowym, m.in. # tytuły Mistrzów polski w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

stopka strony