Organizacje

Moje Krzyszkowice

Wieliczka, Polska

Ochota 6, 32-020

tel.: 667 947 979
email: mojekrzyszkowice@gmail.com

Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą poprzez warsztaty artystyczne i rzemieślnicze, organizację spektakli teatralnych, happeningów oraz innych wydarzeń kulturalnych. Organizacja brała udział w projekcie „Młodzież w działaniu”- GO EUROPE.

Stowarzyszenie współpracuje  również z grupą teatralną „Bynajmniej”, z którą przygotowuje warsztaty ekologiczne” Green Way of Life”.

stopka strony