Organizacje

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Gdańsk, Polska

pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862

tel.: +48 58 323-75-20
email: sekretariat@muzeum1939.pl
www: http://www.muzeum1939.pl/

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku.
Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk w narracji historycznej zostanie położony na losy jednostek, społeczności i narodów.

stopka strony