Organizacje

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Gdańsk, Polska

ul. Korzenna 33/35, 80-851

tel.: 58 301 10 51
email: sekretariat@nck.org.pl
www: http://www.nck.org.pl/

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową instytucją kultury, której cele jest upowszechnianie kultury Pomorza na terenie kraju i za granicą oraz na prezentacji w województwie pomorskim i w kraju osiągnięć kulturalnych innych państw, głównie z basenu Morza Bałtyckiego. NCK realizuje projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym - wystawy, koncerty, sesje literackie i naukowe oraz spotkania z twórcami kultury. Prowadzi także działalność wydawniczą.


stopka strony