Organizacje

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Portugalii

Braga, Portugalia

Rua de Santa Margarida, 6, 471030

tel.: [+351] 253 144 450
email: erasmusmais@juventude.pt
www: http://www.juventude.pt

Priorytetami programu są: integracja społeczna i różnorodność; transformacja cyfrowa; środowisko i przeciwdziałanie zmianie klimatu; udział w życiu demokratycznym, wspólne wartości i partycypacja obywatelska.

stopka strony