Organizacje

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Warszawa, Polska

ul. Erazma Ciołka 13, 01-445

tel.: (+48) 22 877 23 59 – 60
www: http://www.nfos.org.pl

Fundacja organizuje, wspomaga i finansuje działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Polsce; wspiera merytorycznie i finansowo ekologiczne ruchy społeczne; Organizacja prowadzi działalność międzynarodową.

The National Foundation for Environmental Protection
The Foundation organises supports and finances activities concerning environmental protection and ecological education in Poland and supports ecological movements.