Organizacje

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Warszawa, Polska

ul. Erazma Ciołka 13, 01-445

tel.: (+48) 22 877 23 59 – 60
www: http://www.nfos.org.pl

Fundacja organizuje, wspomaga i finansuje działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Polsce; wspiera merytorycznie i finansowo ekologiczne ruchy społeczne; Organizacja prowadzi działalność międzynarodową.

The National Foundation for Environmental Protection
The Foundation organises supports and finances activities concerning environmental protection and ecological education in Poland and supports ecological movements.

stopka strony