Organizacje

Narodowy Dar dla Demokracji (NED)

Washington, Stany Zjednoczone Ameryki

1025 F Street NW, 800

tel.: (202) 378-9700
email: info@ned.org
www: https://www.ned.org

NED to wyjątkowa instytucja. Pozarządowy charakter zapewnia mu elastyczność, która umożliwia pracę w najtrudniejszych okolicznościach na świecie i szybką reakcję, gdy nadarzy się okazja do zmian politycznych. NED jest zaangażowany we wspieranie rozwoju wielu instytucji demokratycznych za granicą, w tym partii politycznych, związków zawodowych, wolnych rynków i organizacji biznesowych, a także wielu elementów prężnego społeczeństwa obywatelskiego zapewniającego prawa człowieka, niezależne media i praworządność.


stopka strony