Organizacje

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida

Nidzica, Polska

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100

tel.: 89 625 36 51
www: https://nida.pl

Celem działań Fundacji jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki. Fundacja udziela poręczeń kredytów bankowych i pożyczek, mikro pożyczek, prowadzi doradztwo ekonomiczne i prawne, szkolenia, konferencje i seminaria; organizuje targi i wystawy; organizuje i obsługuje kontakty zagraniczne władz samorządowych i przedsiębiorców; obsługuje programy pomocowe Unii Europejskiej oraz innych programów funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych; udziela pomocy gminom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu aplikacji do programów Unii. Fundacja jest realizatorem programu English Teaching (wspieranie projektów polskich niekomercyjnych instytucji oświatowych, fundacji i stowarzyszeń z wiosek i małych miast).

The Nidzica Development Foundation Nida
The goals of the Foundation are to support the development of the SMEs and tourism in the region. It offers loan guarantees and micro loans, legal and economic counselling, training, conferences and seminars. It also organises trade fairs and exhibitions, organises international exchanges of self-government and local entrepreneurs, and provides counselling concerning the preparation of projects to be financed by the European programmes. The Foundation also runs an English Teaching programme.

 

stopka strony