Organizacje

Nidzicki Fundusz Lokalny

Nidzica, Polska

Kamionka 7, 13-100

tel.: 729 280 011; 600 859 988
email: niezapominajka@nidzica.pl
www: http://www.funduszlokalny.nidzica.pl

Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego, oświaty i kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich; przyznaje stypendia dla uzdolnionych studentów, wspiera inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje społeczne i nieformalne grupy młodzieżowe.

The Nidzica Community Fund
The mission of the Foundation is to improve the quality of life of the inhabitants of the Nidzica, Mazury and Warmia regions. It fulfils its goals through initiatives for economic development, education and culture, environmental protection, heritage preservation and citizens' affairs. It grants scholarships for talented, financially disadvantaged students, supports the activities of other social organizations and assists rural families to obtain economic independence.

stopka strony