Organizacje

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Opole, Polska

ul. M. Konopnickiej 6, 45-004

tel.: +48 77 44 19 200
email: dbg@bildung.pl
www: http://www.dbg.vdg.pl/

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez:
- organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem nauczania;
- organizowanie i materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojczystego oraz międzyszkolnych zespołów nauczania języka ojczystego;
- organizowanie i prowadzenie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej (muzea, ogniska artystyczne, biblioteki);
- organizowanie i popieranie ruchu samokształceniowego w zakresie prowadzenia kursów, odczytów, wystawiennictwa, seminariów i konferencji;
- organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej;
- wspieranie osób uzdolnionych naukowo lub artystycznie;
- współpracę z władzami oświatowymi w zakresie prowadzonej przez Towarzystwo działalność;
- współpracę z Towarzystwami Społeczno – Kulturalnymi Niemców, będącymi członkami Związku Stowarzyszeń Niemieckich w Polsce z siedzibą w Opolu;
- wspieranie wymiany młodzieży i osób związanych z oświatą i kulturą;

stopka strony