Organizacje

Niezależna Inicjatywa Kulturalna

Mińsk Mazowiecki, Polska

ul. Siennicka 9/37, 05-300

tel.: 609 353 669

Misja
Celem Stowarzyszenia "Niezależna Inicjatywa Kulturalna" jest:

  • wspieranie i animowanie aktywności społeczno-kulturalnej w środowiskach lokalnych,
  • integrowanie społeczności lokalnej poprzez promowanie lokalnego dorobku muzyczno-artystycznego,
  • promowanie wartości kulturalnych wśród młodzieży, edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury,
  • promowanie mińskiej twórczości w granicach i poza granicami powiatu,
  • inicjowanie wydarzeń artystycznych.

Cele swoje Stowarzyszenie "Niezależna Inicjatywa Kulturalna" realizuje poprzez:

  • organizowanie koncertów, wystaw sztuki plastycznej i innych imprez kulturalno-artystycznych,
  • śledzenie działań organów samorządu terytorialnego i przedkładanie własnych wniosków i opinii odpowiednim organom samorządu terytorialnego,
  • współpracę z instytucjami, których celem działalności jest promocja i wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych,
  • współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu,
  • działania na rzecz pełniejszego uczestnictwa mińszczan w życiu kulturalnym regionu.
stopka strony