Organizacje

Niżańskie Centrum Rozwoju

Nisko, Polska

Rudnicka 15, 37-400

tel.: (15) 841 53 05
email: n.c.r@wp.pl
www: http://www.stowarzyszeniencr.pl/

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej powiatu niżańskiego oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczościi promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu.

 

stopka strony