Organizacje

OCIPE Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich

Warszawa, Polska

ul. Rakowiecka 61, 02-532

tel.: 22/48 91 31
email: ocipe@ocipe.org.pl

OCIPE to centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy; współpracuje z instytucjami kościelnymi i stowarzyszeniami, ruchami chrześcijańskimi w Europie; wspólnie z Komisją Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej publikuje comiesięczny biuletyn Europe-Infos (jęz. polski, francuski, niemiecki, angielski); gromadzi dokumenty dotyczące problematyki europejskiej; organizuje konferencje, kolokwia i seminaria we współpracy z europejskimi instytucjami do spraw społecznych i kultury.

The Catholic European study and Information Centre
OCIPE is a centre of information and reflection on the ethic dimension of the European integration. It co-operates with church institutions and Christian movements from Europe, publishes the monthly review Europe Infos in five languages in cooperation with the Commission of the Bishops' Conferences of the European Community, collects documents concerning European themes, organises conferences, colloquiums and seminars in cooperation with European cultural and social institutions.

stopka strony