Organizacje

OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Wrocław, Polska

ul. Poziomkowa 12, 53-007

tel.: 61 846 04 80
email: poznan@ofek.pl
www: http://www.ofek.pl

Celem Fundacji jest edukacja komputerowa społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, poprzez upowszechnienie stosowania komputerów w nauczaniu.

The Polish Nationwide Foundation of Computer Education
The Foundation's goal is to achieve a computer-literate society, (especially amongst the young generation), through the popularization of computers in education.

stopka strony