Organizacje

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Warszawa, Polska

Ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031

tel.: 22 370 25 04
email: ofop@ofop.eu
www: http://www.ofop.eu/

Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działania na rzecz ich większej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku.
stopka strony