Organizacje

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Warszawa, Polska

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015

tel.: (48-22) 838-00-56
email: sekretariat@orrk.pl
www: http://www.orrk.pl

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich jest największą federacją ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w Polsce. Aktualnie, spośród 140 ruchów i stowarzyszeń współpracujących z ORRK, ponad 70 bezpośrednio tworzy jej struktury, reprezentując łącznie ponad 2 miliony osób. Celem ORRK jest wspieranie ruchów i stowarzyszeń katolickich w dziedzinie ewangelizacji, apostolstwa oraz formacji, promocji na zewnątrz, we współpracy ze środowiskiem samorządów lokalnych, we spółpracy z organizacjami poza granicami Polski.

The Polish Nationwide Council of Catholic Movements
This is the biggest Federation of Catholic associations and movements in Poland. It co-operates with 140 movements and associations representing over 2 million people. It supports Catholic movements and associations in evangelization, the formation of missionary activities and cooperation with local self-governments and organisations from abroad.

stopka strony