Organizacje

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

Warszawa, Polska

Nowolipki 9B, 00-151

tel.: 0-800 300 594
email: posrednictwo@wolontariat.org.pl
www: http://wolontariat.waw.pl/

W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta.

Główne zadania centrów to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz opracowaniem zasad postępowania wolontarystycznego.


stopka strony