Organizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywnych

Sosnowiec, Polska

Kościuszki 1/18, 41-200

tel.: 514 687 995
email: stowarzyszenie.aktywnych@gmail.com
www: http://osapoland.blogspot.com

Stowarzyszenie OSA działa na rzecz aktywizacji młodzieży, promowania różnorodności kulturowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym defaworyzowanej młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi cykl spotkań  młodzieżą na temat stereotypów i różnorodności kulturowej, prowadzi zajęcia z aktywizacji społecznej, a także realizuje międzynarodowe projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu”, m.in.: „Hot Spot”, czy „Life squeeze it like a lemon” z 2015 r.

stopka strony