Organizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Orneta, Polska

Ogrodowa 31, 11-130

tel.: 601 413 348
email: sekretariat@osaet.pl
www: https://www.osaet.pl/

Organizacja założona w celu podniesienia poziomu nauczania języka angielskiego na obszarach małych miasteczek i wsi w całej Polsce. Organizuje szkolenia i wymiany międzynarodowe wśród uczniów i nauczycieli i podejmuje współpracę naukową. OSA ET realizuje obozy językowe dla uczniów i nauczycieli pochodzących z ośrodków defaworyzowanych i szkół wiejskich. 

OSA ET realizowała projekt ”Why Not Bees?”w ramach Erasmusa, we współpracy z grupami z Bułgarii i Chorwacji.

stopka strony