Organizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności "Bilinguis"

Warszawa, Polska

Michała Elwira Andriollego 1, 01-494

tel.: 22 638 24 55
email: kontakt@bilinguis.edu.pl

Stowarzyszenie propaguje nauczanie dwujęzyczności i wielojęzyczności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udzielanie wsparcia nauczycielom w zakresie edukacji, współpracę z innymi organizacjami i osobami związanymi z zagadnieniem dwu- i wielojęzyczności oraz promowanie wielojęzyczności w Polsce.