Organizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności "Bilinguis"

Warszawa, Polska

ul. Chrzanowska 3/66, 01-319

tel.: 794 245 019
email: sekretariat@bilinguis.pl
www: http://bilinguis.pl/

Stowarzyszenie propaguje nauczanie dwujęzyczności i wielojęzyczności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udzielanie wsparcia nauczycielom w zakresie edukacji, współpracę z innymi organizacjami i osobami związanymi z zagadnieniem dwu- i wielojęzyczności oraz promowanie wielojęzyczności w Polsce.

stopka strony