Organizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka KOMPAS

Wrocław, Polska

ul. Stanisławskiego 28/4, 51-638

tel.: +48 (71) 759 16 26

Stowarzyszenie promuje ideę kultury pokoju i społeczeństwa bez przemocy, prawa człowieka, społeczeństwa opartego na zasadach demokracji i sprawiedliwości społecznej; wartości tolerancji i zrozumienia oraz poszanowania dla wszystkich ludzi. KOMPAS swoje działania kieruje przede wszystkim do młodzieży w wieku 15-30 lat oraz organizacji działających na poziomie lokalnym. Główne działania organizacji: szkolenia, konferencje, seminaria, wymiany młodzieży; opracowywanie materiałów i programów edukacyjnych; działalność naukowo-badawcza; doradztwo dla organizacji, instytucji; zadania związane z edukacją o prawach człowieka, zlecone między innymi przez organy administracji państwowej.

stopka strony