Organizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Nadzieja

Warszawa, Polska

Deotymy 41, 01-441

tel.: 601 147 308, 882 122 228
email: cenacolotarnov@onet.pl
www: http://cenacolo.pl

Podstawowe cele stowarzyszenia:
-oparta na zasadach etyki katolickiej działalność na rzecz dobra osób uzależnionych;
-działalność charytatywno-opiekuńcza, niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom uzależnionym;
-leczenie osób uzależnionych, przygotowanie ich do powrotu i normalnego udziału w życiu rodzinnym, publicznym i odbudowa więzi rodzinnych;
-kształtowanie opinii społecznej w zakresie zagrożeń płynących z uzależnienia, upowszechnianie szkodliwości i zagrożeń płynących z nałogów;
-przygotowanie kompetentnych kadr gotowych uczestniczyć w niesieniu pomocy potrzebującym;
-organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego i kulturalnego.

Prowadzone działania:

  • Remont budynków gospodarczych w domu Wspólnoty Cenacolo w Porębie Radlnej k. Tarnowa
  • Prace związane z ogrodzeniem domu Wspólnoty Cenacolo w Giezkowie k. Koszalina
  • Przygotowanie materiałów budowlanych do budowy budynków gospodarczych w Krzyżowicach k. Jastrzębia Zdroju.
stopka strony