Organizacje

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Marki, Polska

ul. Odrowąża 24, 05-270

tel.: 22 761 82 05
email: biuro@otop.org.pl
www: http://www.otop.org.pl

Organizacja zajmuje się ochroną dzikich ptaków i ich otoczenia. Jej celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. OTOP jest partnerem międzynarodowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

Towarzystwo poszukuje wolontariuszy do pracy w rezerwatach oraz do pomocy w sekretariacie. Młodzież szkolna może zostać członkiem OTOP poprzez założenie szkolnego koła pod opieką pedagoga. Uczniowie podczas zajęć obserwują przyrodę i poszerzają swoją wiedzę na temat ptaków, ich siedlisk i sposobów ochrony.

stopka strony