Organizacje

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Olsztyn, Polska

al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450

tel.: 89 650 04 20
email: opioa@planetarium.olsztyn.pl
www: https://planetarium.olsztyn.pl

Aktywnie uczestniczy w rozmaitych działaniach promujących astronomię i nauki przyrodnicze. Pod sztucznym niebem Planetarium prowadzone są na żywo zajęcia dydaktyczne prezentujące uczniom w atrakcyjny sposób elementy astronomii znajdujące się w programach nauczania fizyki, geografii i przyrody szkół wszystkich szczebli nauczania.

stopka strony