Organizacje

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

Olsztyn, Polska

ul. Partyzantów 3, 10-522

tel.: (89) 523 69 90
email: kplocharska@agdm.pl
www: http://www.agdm.pl/

    Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Jest miejscem spotkań Niemców i Polaków. Przy współpracy z administracją rządową i samorządową województwa warmińsko-mazurskiego działa na rzecz integracji dawnych i obecnych mieszkańców, pielęgnowania więzi językowych i kulturalnych. OSMN opiekuje się pomnikami kultury niemieckiej i miejscami pamięci. Organizuje kursy językowe dla wszystkich grup wiekowych i różnym stopniu zaawansowania znajomości języka niemieckiego. W ramach Stowarzyszenia działają dorosłe, młodzieżowe i dziecięce grupy taneczne, koła zainteresowań i chór. Biblioteka OSMN dysponuje dużymi zbiorami dzienników i czasopism w języku niemieckim. Od 2003 roku przy Stowarzyszeniu działa Centrum Informacji Gospodarczej, którego celem jest pogłębienie współpracy oraz stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami z Warmii i Mazur oraz Niemiec.

stopka strony