Organizacje

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Opole, Polska

ul. Krakowska 51/III p., 45-018

tel.: (77) 454 48 29
email: biuro@opole.frdl.pl
www: http://opole.frdl.pl/

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

stopka strony