Organizacje

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Opole, Polska

ul. Damrota 4/pok.35-36, 45-064

tel.: 77 441 50 25
email: biuro@ocwip.pl
www: http://www.ocwip.pl/

    Centrum swoją aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjuje, animuje, wspiera zmiany społeczne.

Celem Centrum jest wspieranie organizacji pozarządowych poprzez usługi takie jak:
- gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- prowadzenia usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektów i problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu organizacji,
- prowadzenie szkoleń,
- współpracy z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia lokalnego prawa regulującego zasady współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi.

stopka strony