Organizacje

Organizacja Studencka Paneuropa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Katowice, Polska

ul. 1 Maja 50, 40-287

tel.: 728 242 459
email: kontakt@paneuropa.com.pl
www: https://paneuropa.com.pl/

Paneuropa to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Promuje idee integracji narodów oraz wspiera działalność członków. Ma na swoim koncie liczne projekty młodzieżowe.

The Paneuropa Students' Organisation
Paneuropa is a students' organisation at the Academy of Economics in Katowice, promoting European integration. It has delivered numerous youth projects.

stopka strony