Organizacje

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Kraków, Polska

ul. Studencka 2 lok. 3a, 31-116

tel.: 500 152 300
email: otk@otk.org.pl
www: https://otk.org.pl/pl/

Towarzystwo jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności polskich Ormian oraz dokumentacja ich historii i kultury. Towarzystwo nawiązuje również kontakty z Armenią i z ormiańską diasporą poza jej granicami. Towarzystwo organizuje ogólnopolskie zjazdy środowiska ormiańskiego; wydaje Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Armenian Cultural Association
The Association's goal is to integrate Polish Armenians and to document their history and culture. It makes contact with Armenia and the Armenian Diaspora. The Association organises Polish nationwide meetings of the Armenian community and publishes a related bulletin.

stopka strony