Organizacje

OŚKA Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

Warszawa, Polska

ul. Piękna 66 a, 00-672

Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKa jest niezależną fundacją, która wspiera organizacje i inicjatywy kobiece, promuje uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i społecznym oraz służy informacją i wiedzą wszystkim osobom zainteresowanym sytuacją kobiet i feminizmem w Polsce i na świecie. Wspiera organizacje i inicjatywy kobiece.

The National Women's Information Centre OŚKA
OŚKA is a non-governmental, non-profit foundation which assists all women-related organisations and initiatives, encourages women's participation in public life, provides information to all those interested in women's rights and feminism in Poland and abroad.

stopka strony