Organizacje

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

Wrocław, Polska

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145

tel.: 71 3752069, 3752902
www: http://www.obidue.prawo.uni.wroc.pl/

W ramach Ośrodka działa Centrum Dokumentacji Europejskiej, które gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The Research and Documentation Centre of EU
The Centre collects documents and publications of EU institutions and makes them available to students, academic teachers and all those interested in European issues.

stopka strony