Organizacje

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, Polska

ul Armii Krajowej 119/121, 81-824

tel.: 058 523 12 23
email: obie@ug.edu.pl
www: http://ekonom.univ.gda.pl/obie/

Celem Ośrodka jest działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska. Ośrodek organizuje spotakania, konferencje krajowe i międzynarodowe, wykonuje ekspertyzy.

The Gdańsk University Research Centre on European Integration
The Centre activities concern research, education and information. The Centre organizes meetings, conferences and prepares expert opinions.

stopka strony