Organizacje

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Lublin, Polska

ul. Grodzka 21, 20-112

tel.: (81) 532 58 67
email: teatrnn@tnn.lublin.pl
www: http://www.teatrnn.pl

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji.
Działania Ośrodka nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Ośrodek prowadzi działalność na polu historii, edukacji i sztuki.


stopka strony