Organizacje

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

Warszawa, Polska

ulica Andersa 35, 00-159

tel.: 798 694 820
email: rodm@rodm-warszawa.pl
www: https://rodm-warszawa.pl/

Ośrodek Debaty Międzynarodowej działa w ramach Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Podstawowym zadaniem ODM jest działanie na rzecz poszerzania i kształtowania wiedzy obywateli na temat polskiej polityki zagranicznej (w tym spraw europejskich) oraz włączania obywateli i poszczególnych grup społecznych w debatę na temat kierunków rozwoju tej polityki. Dotychczasowe inicjatywy informacyjno-edukacyjne CIE są kontynuowane, jednak ich zakres merytoryczny jest poszerzony, wychodząc poza tematykę związaną z integracją europejską i członkostwem Polski w UE. Ponadto ODM podejmie się realizacji nowych inicjatyw związanych z aktualnymi priorytetami polskiej polityki zagranicznej.
ODM współpracuje również z siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

stopka strony