Organizacje

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Dorożkarnia"

Warszawa, Polska

ul. Siekierkowska 28, 00-709

tel.: (22) 841 91 22
email: biuro@dorozkarnia.pl
www: http://www.dorozkarnia.pl

"Dorożkarnia" powstała w celu promowania dziecięcej i młodzieżowej twórczości amatorskiej. Dzięki niej młodzi artyści mają szansę kształtowania swojej osobowości poprzez różnorodne działania artystyczne. Ośrodek przygotowuje dla nich stały, tygodniowy program zajęć, organizuje warsztaty oraz weekendowe prezentacje sceniczne. W ośrodku działa kilkanaście różnych pracowni i grup artystycznych, w tym kilka zespołów teatralnych i tanecznych. "Dorożkarnia" działa również na rzecz osób niepełnosprawnych.

The Art. Centre for Children and Young People "Dorożkarnia"
"Dorożkarnia" promotes the creativity of children and young people. It enables them to develop and shape their personality through artistic activities. The centre runs regular courses, workshops and weekend performances. It has several art groups including drama and dance groups. "Dorożkarnia" also supports the disabled.

stopka strony