Organizacje

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

Warszawa, Polska

ul. Piękna 19, 00-549

tel.: (22) 825-57-84
email: unic.poland@unic.org
www: http://www.unic.un.org.pl

    Ośrodek informuje społeczeństwo polskie o aktualnych celach i działalności ONZ. Ośrodek prowadzi prezentacje, wykłady, konferencje, warsztaty oraz spotkania ze stałym koordynatorem ONZ w Polsce, na wybrane tematy dla uczniów szkół średnich i studentów uniwersyteckich; organizuje praktyki studenckie; prowadzi czytelnię.


stopka strony