Organizacje

Ośrodek Karta

Warszawa, Polska

ul. Narbutta 29, 02-536

tel.: (22) 848 07 12
email: ok@karta.org.pl
www: http://www.karta.org.pl

Ośrodek Karta jest niezależną organizacją pozarządową zajmującą się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Środkowo-Wschodniej XX wieku, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji. Organizacja wydaje kwartalnik historyczny "Karta", organizuje wystawy, prowadzi działalność edukacyjną.

The KARTA Center
It is an independent non-governmental organisation documenting and popularising the recent history of Poland and Eastern Europe, providing contemporary information on its people and the dissemination of tolerance and democracy.

stopka strony