Organizacje

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL

Katowice, Polska

ul. Moniuszki 7, 40-005

tel.: 32 206 98 43
email: biuro@okst.pl
www: http://www.okst.pl

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa katowickiego i częstochowskiego, a później śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej, kształci liderów lokalnych i radnych.

stopka strony