Organizacje

Ośrodek Kultury "PomPA"

Pomiechówek, Polska

Jana Kilińskiego 1, 05-180

tel.: 22 785 41 55
email: pompa.pomiechowek@gmail.com

Organizacja zajmuje się promowaniem i tworzeniem kultury oraz zachęcaniem ludzi młodych do aktywizacji społecznej i kulturalnej w gminie Pomiechówek. Ośrodek oferuje zajęcia plastyczne, rysunkowe, malarskie i ceramiczne, cykle spotkań Akademia Dorosłych, warsztaty i spektakle teatralne „Teatralka” dla dzieci oraz organizuje specjalny program dla dzieci na czas wakacji i ferii. 

stopka strony