Organizacje

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Warszawa, Polska

Al. Niepodległości 188b, 00-608

tel.: +48 22 570 14 00
email: opi@opi.org.pl
www: http://www.opi.org.pl

Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk.

The Information Processing Centre
The main task of the Centre is to facilitate quick Access to information on Polish science. The Centre owns information resources ready to be used for the formulation of the state policy related to research and innovation as well as for the preparation of statistics and analysis.

stopka strony