Organizacje

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

Warszawa, Polska

ul. Lwowska 15 lok. nr 6, 00-660

tel.: 22 621 62 61
email: osrodek@olcha.waw.pl
www: http://www.olcha.waw.pl

Ośrodek dostarcza rzetelnej wiedzy na temat uzależnień; prowadzi zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną, interwencję kryzysową, odtruwanie dla osób uzależnionych.

The Prevention, Education and Therapy of Addictions Centre
The Centre provides thorough knowledge on addiction awareness. It offers educational courses, support groups, individual, group and family therapy, crisis intervention, and detoxication.

stopka strony