Organizacje

Ośrodek Regionalny FRDL w Poznaniu

Poznań, Polska

ul. Rolna 19/3, 61-491

tel.: + 48 61 853 34 33
email: szkolenia@frdl.org

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

stopka strony