Organizacje

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Warszawa, Polska

Al. Ujazdowskie 28, 00-478

tel.: 22 570 83 00
email: sekretariat@ore.edu.pl
www: http://www.ore.edu.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. 
Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.

 

stopka strony