Organizacje

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Polonijne Centrum Nauczycielskie

Warszawa, Polska

ul. Kielecka 43, 02-530

tel.: +48 22 469 11 26
email: sekretariat@orpeg.pl
www: http://www.orpeg.pl

ORPEG PCN Lublin jest instytucją oświatową powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.

The Polish Community Abroad Teachers' Centre
The Centre is an educational institution established by the Ministry of National Education to support teachers from abroad who teach Polish or other subjects in Polish.

 

stopka strony