Organizacje

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

Białystok, Polska

ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066

tel.: 85 675 21 58
email: biuro@owop.org.pl
www: http://www.owop.org.pl/

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku działa na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim. Głównym celem ośrodka jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji. OWOP aktywnie wspiera organizacje pozarządowe i społeczności lokalne poprzez ofertę szkoleniowo – doradczą.

Ośrodek oferuje doradztwo w zakresie:
- procedur rejestracyjnych Stowarzyszeń i Fundacji
- pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
- przygotowywania wniosków o dotacje
- zarządzania organizacją
- modeli współpracy z samorządem lokalnym

stopka strony