Organizacje

Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej

Warszawa, Polska

ul. Widok 22 lokal 30, 00-023

tel.: 22 621 27 98
email: biuro@praesterno.pl
www: http://www.praesterno.pl/ops

OPŚ obejmują swoją opieką młodzież szkół ponadpodstawowych, zagrożoną patologią społeczną – nadużywającą alkoholu, eksperymentującą z narkotykami, z grup subkulturowych, z kłopotami w szkole (powtarzanie klasy, konflikty z nauczycielami), samotną, zagubioną, pochodzącą z rodzin patogennych (alkoholizm, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna) i kryminogennych.

W OPŚ prowadzone są grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, terapia indywidualna, zajęcia warsztatowe w szkołach ponadpodstawowych, różnorodne zajęcia socjoterapeutyczne (klubowe) dla młodzieży.

Ośrodki znajdują się w: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

stopka strony