Organizacje

OSTOJA Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Wrocław, Polska

ul. Stawowa 1a, 50-015

tel.: 71/344-78-02
email: sekretariat@ostoja.org.pl
www: http://www.ostoja.org.pl/

"Ostoja" jest organizacją, która skupia rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu nerwowego oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z Wrocławia i Dolnego Śląska. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie działań związanych z wyrównywaniem praw i szans życiowych rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, szczególnie poprzez rehabilitację, terapię i edukację. Organizacja prowadzi m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Organizuje szkolenia związane z wychowywaniem młodzieży niepełnosprawnej, turnusy rehabilitacyjno-instruktażowe oraz imprezy okolicznościowe dla podopiecznych. Współpracuje z wyższymi uczelniami w zakresie prowadzenia praktyk studenckich dla studentów pedagogiki, psychologii, fizjologii oraz z wolontariuszami.

stopka strony